Satu Hati, Satu Niat, Satu Langkah & Satu Tujuan Menuju BAITULLAH

Satu Hati, Satu Niat, Satu Langkah & Satu Tujuan Menuju BAITULLAH

Kebijakan Privasi

Kebijakan Privasi

Selamat datang ke www.3mitraplus.co.id laman web online. Syarat-syarat yang dinyatakan di bawah berlaku kepada semua pengunjung dan pengguna 3mitraplus.co.id. Anda terikat dengan ketentuan dan syarat ini selagi anda berada di www.3mitraplus.co.id.

Umum
Kandungan ketentuan dan syarat yang mungkin berubah, memindahkan atau memadam pada sewaktu-waktu. Silakan perhatian bahawa  www.3mitraplus.co.id mempunyai hak untuk mengubah isi kandungan ketentuan dan syarat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Barang siapa melanggar peraturan dan ketentuan dan syarat, www.3mitraplus.co.id akan mengambil tindakan segera terhadap yang melakukan kesalahan.

Isi Kandungan & Hakcipta
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan ditulis dan lain-lain bahan yang muncul sebagai sebahagian daripada laman web ini, dalam lain perkataan "Kandungan laman web ini" adalah hak cipta, cap dagang, pakaian perdagangan dan / atau lain-lain harta intelektual yang dimiliki, dikawal atau dilesesikan oleh www.3mitraplus.co.id.

Komen dan Balasan
Semua komen dan maklum balas kepada www.3mitraplus.co.id akan kekal harta www.3mitraplus.co.id ini. Pengguna hendaklah setuju bahawa tidak akan ada comment dikemukakan kepada admin@3mitraplus.co.id akan melanggaR hak pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda perdagangan, hak privasi peribadi lain atau proprietari. Tambahan juga, pengguna hendaklah bersetuju tidak akan kandungan bahan menyalahi undang-undang, kesal, atau bingun dikemukakan kepada laman web ini. Pengguna akan satu-satunya bertanggungjawab untuk kandungan membuat apa-apa yang dikomen itu.

Maklumat Paket / Produk
Kami tidak dapat menjamin semua paket dan produk yang sebenarnya akan betul-betul yang ditunjukkan pada monitor kerana itu adalah bergantung pada monitor pengguna.

Newsletter
Pengguna hendaklah bersetuju bahawa www.3mitraplus.co.id boleh mengirim surat-surat berita mengenai berita/ paket/ produk / promosi dan lain-lain melalui e-mail kepada pengguna.

Perlindungan
Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan melindungi www.3mitraplus.co.id berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, ganti rugi, kos dan perbelanjaan, termasuk biaya paket/ produk/ dan lainnya, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman web www.3mitraplus.co.id ini oleh anda.

Link ke laman web lain
Dimana tautan akses kepada laman web pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. www.3mitraplus.co.id tidak akan dikaitkan atau melibatkan ke laman web lainnya jika kandungan pengguna paket / produk mendapat kesalahan, rusak atau mempunyai kerugian berhubung dengan laman pihak ketiga.

Maklumat tidak tepat
Dari masa ke semasa, mungkin ada maklumat mengenai www.3mitraplus.co.id yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan, kesilapan, yang mungkin berkaitan dengan perihal produk, harga ketersediaan, dan kandungan artikel. Kami mempunyai hak untuk membetulkan sebarang kesilapan, kesilapan, perubahan atau mengedit maklumat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan/ jamaah. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang dibeli anda, sila kembali semula kepada kami dengan invois. Sila lihat "Shipping and Return Policy".


Penutup
Perjanjian ini berkuatkuasa melainkan jika dan sehingga sama ada dengan pelanggan atau www.3mitraplus.co.id. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada sewaktu-waktu. Walau bagaimanapun, www.3mitraplus.co.id juga boleh mengakhiri perjanjian dengan jamaah / pelanggan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sewaktu-waktu kami dapat memutuskan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi syarat-syarat di atas.

Chat Dengan Kami
built with : https://erahajj.co.id